+48 509 972 806 biuro@rungu.pl

Usługi chmurowe

Oferujemy wdrożenia w chmurze, zarządzanie infrastrukturą w chmurze, a także doradztwo w zakresie strategii korzystania z rozwiązań chmurowych, co pomaga naszym klientom oszczędzać czas i koszty. Oferujemy również rozwiązania w oparciu o chmury prywatne lub hybrydowe, w zależności od konkretnych potrzeb klienta budujemy i pomagamy w zarządzaniu i utrzymaniu rozbudowanej infrastruktury systemowej.

Chmura publiczna to model infrastruktury chmurowej, w którym dostawca usług chmurowych udostępnia zasoby, takie jak serwery, pamięć masowa, oprogramowanie i usługi sieciowe, publicznie, za pośrednictwem Internetu, dla szerokiego grona klientów. Nasza Firma współpracuje z taki mi dostawcami jak AWS, AZUR, GOOGLE, Oracle czy IBM. Usługę wdrożenia na chmurze publicznej oferujemy klientom, którzy nie chcą inwestować we własny sprzęt IT i decydują się płacić jedynie za wykorzystanie zasobów, zależy im na elastyczność i skalowalność. W tym wypadku kluczowym jest odpowiednia optymalizacja zasobów i ich wykorzystania w czasie, co pozwala na efektywne zarządzanie kosztami.

W szczególności nasza oferta obejmuje budowę i zarządzanie chmurą prywatną.

Chmura prywatna to model infrastruktury chmurowej, w którym zasoby komputerowe, takie jak serwery, pamięć masowa, oprogramowanie i usługi sieciowe, są dostępne wyłącznie dla jednej organizacji lub klienta. Oznacza to, że chmura prywatna jest w pełni kontrolowana i zarządzana przez tę klienta, zapewniając większy poziom izolacji i bezpieczeństwa w porównaniu do chmur publicznych. Chmura prywatna jest szczególnie atrakcyjna dla organizacji o rygorystycznych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, zgodności i prywatności danych. Usługa ta jest często wybierana przez firmy i instytucje najczęściej publiczne, które chcą zachować pełną kontrolę nad swoimi zasobami IT, jednocześnie w pełni korzystając z korzyści, jakie niesie technologia chmury.

Część naszych klientów wybiera usługę chmury hybrydowej będącej połączeniem zalet chmury prywatnej i publicznej. W tym modelu organizacje korzystają zarówno z własnej infrastruktury chmurowej (chmury prywatnej), jak i usług i zasobów chmury publicznej, co umożliwia dostosowanie i rozszerzenie zasobów IT w zależności od konkretnych potrzeb.

Chmura hybrydowa jest wybierana najczęściej przez organizacje, które chcą łączyć elastyczność i skalowalność chmury publicznej z kontrolą i bezpieczeństwem chmury prywatnej. Ten model pozwala na dostosowanie strategii chmurowej do konkretnych potrzeb i wyzwań organizacji, co jest szczególnie ważne w dynamicznym środowisku biznesowym.

Najważniejsze korzyści z usług chmurowych to:

  1. Skalowalność: Możliwość elastycznego dostosowywania zasobów do zmieniających się potrzeb biznesowych, co pozwala na oszczędność kosztów i zwiększenie wydajności.
  2. Oszczędność czasu i kosztów: Uniknięcie inwestycji w własną infrastrukturę i utrzymanie sprzętu, co może obniżyć koszty operacyjne.
  3. Elastyczność: Możliwość dostępu do zasobów z dowolnego miejsca i urządzenia, co ułatwia pracę zdalną i współpracę.
  4. Bezpieczeństwo i niezawodność: Dostawcy chmurowi często oferują zaawansowane zabezpieczenia i zapewniają redundantność, co przekłada się na wyższą dostępność usług. Organizacje mogą przechowywać najbardziej wrażliwe dane i aplikacje w chmurze prywatnej, co zwiększa poziom bezpieczeństwa, jednocześnie korzystając z elastyczności chmury publicznej w innych obszarach.
  5. Automatyzacja: Automatyzacja wielu zadań, takich jak zarządzanie serwerami czy kopie zapasowe, może przyspieszyć procesy i zmniejszyć ryzyko błędów.
  6. Aktualizacje i utrzymanie: Dostawcy chmurowi dbają o aktualizacje oprogramowania i utrzymanie infrastruktury, co pozwala użytkownikom uniknąć trosk związanych z zarządzaniem technologią.

Usługi chmurowe są coraz bardziej popularne w firmach i organizacjach, które chcą efektywniej wykorzystywać zasoby technologiczne, dostosować się do zmieniających się potrzeb i skoncentrować się na swojej głównej działalności. To elastyczna i wydajna forma dostarczania usług informatycznych, która przyspiesza innowacje i pomaga firmom osiągnąć konkurencyjność.