+48 509 972 806 biuro@rungu.pl

Nutanix Cloud Platform

Poznaj realne korzyści biznesowe z Nutanix Cloud Platform

W obecnych czasach dynamicznej transformacji cyfrowej, ogromnej lawinie danych i rosnącej liczbie nowych aplikacji oraz presji czasu wywieranej na dostarczanie nowych produktów na rynek, krajobraz technologiczny IT stał się bardzo złożony.
Tradycyjne, zdecentralizowane modele działania i narzędzia już nie dają sobie rady. Są zbyt wolne, skomplikowane, kosztowne i wymagają specjalistycznych umiejętności.
Dzisiaj firmy potrzebują spójnego modelu działania, który pozwoli im skutecznie zarządzać różnymi środowiskami.

Nutanix stworzył infrastrukturę hiperkonwergentną (HCI), aby obalić stare, zdezorganizowane struktury, łącząc moc obliczeniową, przechowywanie danych, wirtualizację i sieci w jednej, łatwej w użyciu platformie Datacenter, umożliwiając instalację infrastruktury w 30-60 minut i uruchomienie aplikacji w dowolnej skali.
Teraz, kiedy chmura stała się nieodłącznym elementem infrastruktury IT, Nutanix ponownie przekształca branżę, eliminując podziały między lokalnymi zasobami a chmurą. To, co oferuje, nazywamy hybrydową platformą multicloud.

Hybrydowa platforma wielochmurowa pozwala użytkownikom na:

Co to jest Nutanix Cloud Platform

Nutanix Cloud Platform (NCP) łączy infrastrukturę i zarządzanie w ramach jednego interfejsu, tworząc jednolitą i bezpieczną platformę, która obsługuje dane i aplikacje w dowolnej skali, w różnych chmurach publicznych i lokalnych, zapewniając wydajność i niezawodność, aby zastąpić tradycyjne środowiska SAN architekturą i zdolnościami do obsługi nowoczesnych aplikacji chmurowych. Nutanix Cloud Platform umożliwia budowę hybrydowej wielochmurowej infrastruktury dostosowanej do potrzeb Twojej firmy i aplikacji.

Co zawiera Nutanix Cloud Platform

Nutanix Cloud Platform (NCP) to kompleksowe rozwiązanie, które w oparciu o technologię infrastruktury hiperkonwergentnej pozwala na budowę środowiska optymalnego dla różnego typu przetwarzania, czy to zwirtualizowanych aplikacji, usług bare-metal czy też aplikacji opartych na kontenerach, które mogą się skalować w ramach lokalnych data center, chmury publicznej lub w obu jednocześnie.

Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) to podstawowy element składowy Nutanix Cloud Platform zbudowany w oparciu o architekturę hiperkonwergentną. Infrastruktura hiperkonwergentna (HCI – Hyper-Converged Infrastructure) integruje technologie i łączy funkcjonalne obszary centrum danych (tj.: pamięć masowa, przetwarzanie danych i wirtualizację). Zarządzanie tradycyjną infrastrukturą jest skomplikowane, wymaga wyspecjalizowanej wiedzy i doświadczenia a co za tym idzie jest kosztowne ze względu na różnorodność serwerów, systemów operacyjnych, wirtualizatorów i urządzeń pamięci masowej. Przeciwieństwem są systemy hiperkonwergentne, które integrują funkcje pamięci masowej, obliczeniowe i sieciowe w jednorozwiązanie.

Umożliwia to radykalne uproszczenie centrum danych – nie ma już oddzielnych elementów takich jak macierze dyskowe, sieć SAN i serwery. HCI znacząco usprawnia zarządzanie, zmniejszając czas potrzebny na administrację i obniżając całkowite koszty utrzymania o ponad 60%.

Stosowana przez Nutanix polityka otwartości polega na tym, że software Nutanix działa na prawie każdym serwerze x86 (m.in. Lenovo, Fujitsu, SuperMicro, HPE, Intel, Cisco, Dell), z większością popularnych wirtualizatorów (KVM, MS Hyper-V, VMware ESXi) i z każdym przełącznikiem sieciowym. Dzięki temu przy wdrażaniu rozwiązania, Klient nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem architektury.

Nutanix Cloud Clusters (NC2) umożliwia skalowanie lokalnych środowisk do publicznych chmur AWS i Azure, zapewniając spójną platformę zarządzania dla szybkiego i elastycznego wdrażania aplikacji bez dodatkowych kosztów i czasochłonnych procesów przebudowy aplikacji.

Nutanix Cloud Manager (NCM) to rozwiązanie jednolitej platformy dla zarządzania procesami, danymi,
zabezpieczeniami obciążenia, możliwościami self-service, planowaniem, rozliczeniami wykorzystania usług na wszystkich zintegrowanych chmurach. NCM udostępnia komponenty, które udostępniają funkcjonalności znane z chmur publicznych, które są chętnie używane przez deweloperów, bo ułatwiają i przyśpieszają ich pracę oraz są pożądane w środowisku chmury prywatnej by zapewnić podobną efektywność, na przykład:

 • Nutanix Kubernetes Engine (NKE) – umożliwia dostarczenie i zarządzanie gotowym do
  produkcji środowiskiem Kubernetes „jednym przyciskiem”, zapewniając intuicyjne użytkowanie
  zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność rozwiązania.
 • NCM Self-Service (wcześniej znane jako Calm) – usprawnia sposób, w jaki zespoły zarządzają,
  wdrażają i skalują aplikacje w hybrydowych chmurach za pomocą samoobsługi, automatyzacji
  i scentralizowanego zarządzania opartego na rolach.
 • Tworzenie wzorców (blueprints) – wzorce mogą być bezpośrednio udostępniane użytkownikomkońcowym poprzez Nutanix Marketplace i mogą być tworzone w interfejsie użytkownika lub za pomocą kodu Python, umożliwiając samoobsługowe wdrażanie złożonych aplikacji.
 • Automatyzacja działań cyklu życia – umożliwia automatyzację typowych działań cyklu życia
  tj. wdrażanie, konfigurowanie, skalowanie, aktualizowanie i usuwanie aplikacji, ale pozwala też
  projektowanie bardziej złożonych wzorców
 • Zarządzanie jednym panelem kontrolnym – umożliwia zautomatyzowane wdrażanie architektury
  hybrydowych chmur i zarządzanie wielopoziomowymi i rozproszonymi aplikacjami w różnych
  środowiskach chmurowych, korzystając z jednego panelu kontrolnego.

Nutanix Unified Storage (NUS) zapewnia usługi pamięci masowej na całej Nutanix Cloud Platform, w tym strukturyzowane dane (pliki), dane nieustrukturyzowane (obiekty) i magazyn blokowy, całkowicie eliminuje potrzebę tradycyjnych sieci SAN oraz rozwiązań NAS. W szczególności Nutanix Objects dostarcza obiektową pamięć masową dostępną poprzez protokół AWS S3, co jest wymogiem większości nowoczesnych aplikacji oraz zapewnia bezpieczeństwo danych za pomocą replikacji, szyfrowania, WORM i zabezpieczenia danych przed modyfikacją.

Nutanix Database Service (NDB) to rozwiązanie dostarczające bazy danych jako usługę (DBaaS). NDB
umożliwia dostarczanie baz danych, wdrażanie zmian, tworzenie kopii zapasowych, aktualizację bez angażowaniadodatkowych zasobów do zarządzania operacyjnego. Eliminuje długi czasów przestoju, którymógłby prowadzić do przerw w dostępności danych.

EUC (VDI) Nutanix oferuje kompleksowe rozwiązanie dla wirtualnych pulpitów w oparciu o usługi Citrix,
VMware lub Frame, w tym przechowywanie plików użytkowników, zabezpieczenia i pełne zarządzanie.
Pomaga w szybszym wdrażaniu aplikacji i umożliwia prace w trybie hybrydowym.

Dlaczego Nutanix jest idealny dla Ciebie

Nutanix pomaga zbudować prawdziwą chmurę hybrydową, wykorzystując prostotę, elastyczność i zwinność chmur publicznych oraz bezpieczeństwo i kontrolę infrastruktury lokalnej. Platforma Nutanix zapewnia możliwość rozszerzania workload do chmur publicznych, pozwalając operatorom hybrydowych chmur na przełączanie lub migrację aplikacji między chmurami, bez konieczności ich przebudowywania lub przystosowywania do każdego środowiska. Dodatkowe korzyści, wynikające z wdrożenia platformy chmurowej Nutanix to:

 • Zwiększenie wskaźnika rentowności inwestycji (ROI)
 • Wdrożenie kompleksowego rozwiązania w ciągu kilku godzin, odzyskanie inwestycji już po 12 miesiącach.
 • Poprawa produktywności i jakości
 • O 97% mniej nieplanowanych przestojów, wzrost wydajności IT o 53%.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów IT
 • Zacznij od tego, czego dzisiaj potrzebujesz i rozwijaj się z czasem, eliminując ryzyko niewykorzystanych zasobów.
 • Osiąganie celów zrównoważonego rozwoju
 • Nutanix może pomóc w zmniejszeniu śladu węglowego Data Center, w optymalizacji wykorzystania sprzętu, aby sprostać wymaganiom ekonomicznym, energetycznym i środowiskowym.
 • Nowoczesna infrastruktura dla aplikacji chmurowych

Nutanix pomaga wspierać programistów dzięki najnowszym rozwiązaniom chmurowym, takim jak Kubernetes, storage obiektowy i wielu innych nowoczesnych rozwiązań.

Więcej w naszym biuletynie >>