Już jest nowa wersja MORPHEUS UI

20 marca została opublikowana wersja 7.0.0 LTS produktu MORPHEUS UI.

Portal samoobsługowy, czyli samodzielne powoływanie maszyn wirtualnych (VM), kontenerów, klastrów, aplikacji oraz usług PaaS to esencja Morpheusa.

Uruchom dowolną usługę w każdej prywatnej lub publicznej chmurze.

Katalog instancji Morpheusa umożliwia powoływanie na żądanie systemów operacyjnych, baz danych, serwerów WWW i więcej, oferując opcje dla infrastruktury fizycznej (bare-metal), maszyn wirtualnych, kontenerów oraz chmurowych usług natywnych lub PaaS. Konfiguracje mogą obejmować pojedyncze maszyny lub skomplikowane klastry z automatycznymi regułami skalowania oraz zależnościami między węzłami głównymi i pomocniczymi.

Morpheus Data

Dostosuj swój katalog Self-service.

Morpheus

Morpheus dostarcza zestaw 50 popularnych aplikacji, ale większość klientów korzysta z kreatora biblioteki, aby dodać własne zatwierdzone obrazy wirtualne. Instancja może mieć wiele konfiguracji, dzięki czemu pojedyncza usługa może oferować opcje dla prywatnej lub publicznej chmury. Zarządzaj różnymi workflow: konfiguracją, politykami bezpieczeństwa i wiele więcej jako pełnoprawną, samoobsługową automatyzację.