Programista FRONT-END

Wymagania: 

 •  Min. 3 lat doświadczenia w programowaniu aplikacji frontendowych z użyciem frameworka w języku javascript/typescript; 
 •  Bardzo dobra znajomość framework-a Angular 2+, HTML, CSS, JS; 
 •  Praktyczna znajomość GIT; 
 •  Praktyczna znajomość aktualnych zasad SEO; 
 • Znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację werbalną i pisemną
 • Praktyczna znajomość „web accessibility”. 

Zakres zadań i obowiązków obejmuje: 

 • Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu responsywnych i nowoczesnych aplikacji frontendowych; 
 • Wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu błędów produkcyjnych; 
 • Pokrywanie kodu źródłowego testami jednostkowymi oraz integracyjnymi; 
 • Praca zgodna z metodyką Scrum (udział w spotkaniach: Daily Scrum, Sprint Review Meeting, Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting); 
 • Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy. 

Wyślij swoje CV:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.